Mateřská škola Slunečnice Okrouhlice

Mateřská škola Slunečnice » Harmonogram dne » Hudební výchova

Hudební výchova

  • Podle tématu a práce dětí několikrát během týdne
  • Zpěv písní, rytmizace, intonace, taneční improvizace, propojení hudby s pohybem
  • Děti získávají základní znalosti a dovednosti  -  motorika mluvidel, správný pěvecký postoje, tvoření a nasazení tónu, dbáme na přirozený dětský projev
  • Hra na rytmické nástroje

Přidáno 7. 10. 2014, autor: KV Admin

Webové stránky podpořil Kraj Vysočina - Fond Vysočiny