Mateřská škola Slunečnice Okrouhlice

Mateřská škola Slunečnice » O školce

O školce

Mateřská škola Slunečnice zahájila svou činnost od 1. 9. 2012.

Škola je od svého vzniku zařazena v síti škol a školských zařízení jako školská právnická osoba.

Sídlo MŠ je na adrese 582 31 Okrouhlice 113.

Datová schránka: wramb3e

Pověřenec pro OOÚ: Lucie Švástová, tel.: 724 539 342, e-mail: lucie.svasta@seznam.cz

Zprávce údajů: Hana Belingerová, tel.: 724 983 982, e-mail: belingerova@slunecnicems.cz

 

Vznikla na základě nadšení osob, které věří, že:

  • předškolní vzdělávání je nejen přípravou na školu, ale hlavně přípravou na život.
  • pokud budou dny dětí ve školce naplněny skutečnými prožitky a zážitky z reálného života, skutečnou „prací“, nikoliv jejími napodobeninami a současně si tuto práci budou moci vybrat, stejně jako to, zda chtějí pracovat samostatně, nebo s někým dalším, bude to mít pozitivní vliv na jejich další vzdělávání.
  • je třeba vést děti k ohleduplnosti, samostatnosti, ale i ke schopnosti spolupráce, k zodpovědnosti za své chování a k toleranci – dítě má svobodu tam, kde je schopno převzít zodpovědnost.
  • se nemusíme bát chyb, protože nám pomáhají zjistit, co už dovedeme a co ještě potřebujeme procvičit.
  • je třeba respektovat senzitivní fáze dětí.
  • děti nechtějí, abychom je hodnotili - s pochvalou, či spíše s oceněním, se zachází tak, aby se dítě nestalo na pochvale závislé. Dítě má cítit sebeuspokojení z práce, kterou dělá, nemá dělat práci pro uspokojení představ dospělého.
  • péče o vztahy je stejně důležitá jako péče o vzdělání.
  • ze spokojených a šťastných dětí vyrostou spokojení a šťastní dospělí, kteří si budou vážit sami sebe, a tím i ostatních. Věříme, že tito lidé budou umět spolupracovat a místo problémů budou hledat řešení.

"Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole."  (R. Fulghum)

Podpora


Přidáno 7. 10. 2014, autor: KV Admin

Webové stránky podpořil Kraj Vysočina - Fond Vysočiny