Mateřská škola Slunečnice Okrouhlice

Mateřská škola Slunečnice » Školné

Školné

Školné za měsíc 1500 Kč
Školné za sourozence ve školce 800 Kč

 

Platba školného

  • Hotově ve školce
  • Převodem na účet – číslo účtu: 256846050 /0300

Školné je splatné nejpozději do 20. dne měsíce.

 

V případě nepřítomnosti dítěte ze zdravotních či jiných důvodů po dobu delší než 10 po sobě jdoucích pracovních dnů, bude na požádání poskytnuta sleva ze školného ve výši 10 %.

 

E- přihláška

E-zápisní lístek


Přidáno 7. 10. 2014, autor: KV Admin

Webové stránky podpořil Kraj Vysočina - Fond Vysočiny